Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Stochastic evolution along uneven environments
Naziv : Stohastička evolucija duž neravnih sredina
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :