Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : What is Euphorbia montenegrina - determination of origin and relationship with related species using molecular and morphological data
Naziv : Šta je Euphorbia montenegrina - određivanje porijekla i odnosa sa srodnim vrstama primjenom molekularnih i morfoloških podataka
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :