Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Properties of hyperscore rings
Naziv : Svojstva hiperskor-prstenova
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.07.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac :
Opis :