Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Rigidity and flexibility in complex analysis
Naziv : Rigidnost i fleksibilnost u kompleksnoj analizi
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 8000
Ukupan budzet : 8000
Rukovodilac :
Opis :