Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Euphorbia herzegovina-its origin and morphological differentiation from E.barrelier and E.nicaeensis groups
Naziv : Euphorbia hercegovina-njeno porijeklo i morfološka diferenciranost od E.barrelier i E.nicaeensis grupa
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 8000
Ukupan budzet : 8000
Rukovodilac :
Opis :