Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Plutonium in environmental samples
Naziv : Plutonijum u uzorcima iz životne sredine
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac :
Opis :