Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Research in chemical graph theory
Naziv : Istraživanje u hemijskoj teoriji grafova
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 5320
Ukupan budzet : 5320
Rukovodilac :
Opis :