Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Physical properties of nanostructures
Naziv : Fizičke osobine nanostruktura
Početak : 01.02.2020.
Kraj : 30.04.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 6750
Ukupan budzet : 6750
Rukovodilac :
Opis :