Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications
Naziv : Jaka interkcija na granici znanja: fundamentalno istraživanje i primjene
Početak : 01.06.2019.
Kraj : 31.05.2023.
Skraceni naziv : STRONG -2020
Web site : http://www.strong-2020.eu/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 36000
Ukupan budzet : 10000000
Rukovodilac :
Opis : "STRONG-2020 projekat okuplja mnoge vodeće timove i infrastrukture koji učestvuju u proučavanju jake interakcije u Evropi i takođe ispituje potencijal za inovacije na polju primjene kroz razvoj detektorskih sistema koji se koriste i van domena fundamentalnih istraživanja, na primjer u medicinske svrhe i u informacionim tehnologijama. Konzorcijum ovog projekta uključuje 44 institucije učesnice koje dolaze iz 14 zemalja EU, jednu međunarodnu organizaciju (CERN) i jednu zemlju koja je kandidat za članstvo u EU. Zajedno sa institutima i univerzitetima iz još 21 države, projektat obuhvata istraživanje u 36 zemalja. Strukturu projekta čine 32 radna paketa. Univerzitet Crne Gore (UCG) je dio radnog paketa ""3 D stuktura nukleona u prostoru transverzalnog impulsa (TMD-next)"". Rad grupe sa UCG-a fokusiran je na analizu Drel-Jan parova detektovanih u proton-protn interakcijama na CMS eksperimentu u CERN-u. Zbog velike luminoznosti podataka koji su dobijeni sa LHC akceleratora tokom perioda ""Run-2"" (> 100 fb-1), nova oblast proučavanja raspodjela partona po transverzalnom impulsu - TMD raspodjela (od engl.Transverse Momentum Dependent) postaje dostupna za istraživanje: oblast od najmanjih do najvećih vrijednosti transverzalnog impulsa Drel-Jan parova, od 4 GeV do 1-2 TeV. Poseban akcenat će biti stavljen na mjerenja transverzalnog impulsa Drel-Jan parova u širokom opsegu invariajntnih masa parova, oblasti od najmanjih do najvećih (mjerljivih) masa da bi se omogućio što bolji pregled evolucije TMD raspodjela. Takodje, proučavaće se produkcija džetova koji nastaju sa Drel-Jan parovovima u što širem opsegu invarijantnih masa i transverzalnih impulsa parova. "


"The STRONG-2020 project brings together many of the leading research groups and infrastructures involved today in the study of the strong interaction in Europe, and also exploits the innovation potential in applied research through the development of detector systems with applications beyond fundamental physics, e.g. for medical imaging and information technology. The Consortium includes 44 participant institutions, embracing 14 EU Member States, one International EU Interest Organization (CERN), and one EU candidate country. Together with host institutions of 21 other countries, without EU funds benefits, the project involves research in 36 countries. The project is structured in 32 Work Packages. University of montenegro (UoM) is a part of the package called ""3D structure of the nucleon in momentum space (TMD-neXt)"". Work of the group from UoM is devoted to the data analysis of Drell-Yan (DY) pairs obtained from proton-proton interactions at the CMS experiment in CERN. With the high luminosity recorded at the LHC Run2 period ( > 100 fb-1) a new region of phase space for the study of transverse momentum dependent (TMD) parton distribution functions of partons can be accessed: the region from lowest to highest transverse momentum in DY production, from 4 GeV to 1-2 TeV. Special emphasis will be put on the measurement of pair transverse momentum distributions in the wide range of DY invariant masses, from lowest to highest (measurable) masses, in order to provide the largest possible lever arm to study TMD evolution. Also, the production of jets in the wide region of invariant mass and transverse momentum of DY pairs will be studied. "