Pregled projekta


Finansijski program : Foreign and Commonwealth Office UK
Naziv [ENG] : ADE LOVELACE - British Embassy Podgorica
Naziv : ADE LOVELACE - Britanska ambasada Podgorica
Početak : 31.12.2019.
Kraj : 03.07.2022.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : promocija nauke i istazivanja i inovacija
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 5500
Ukupan budzet : 5500
Rukovodilac :
Opis :