Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Keep educating yourself
Naziv : Nastavi da se usavršavaš!
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : KEY
Web site : http://projectkey.net/sr/o-projektu/ciljevi/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu : 102.667
Ukupan budzet : 877.732
Rukovodilac :
Opis : Širi cilj projekta KEY je jačanje uloge visokoškolskih ustanova za obuku nastavnika kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) na zapadnom Balkanu.Cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj širi cilj istovremeno kreira osnovu da visokoškolske institucije ostvare uticaj na kreiranje i promociju različitih oblika stručnog usavršavanja vaspitača unutar lokalnih zajednica. S tim u vezi, projekat se bavi postojećim nedostacima sistema stručnog usavršavanja utvrđenim između obrazovnih ishoda i potreba koje se javljaju u praksi u predškolskim ustanovama, dok istvremeno daje na značaju i lokalnim samoupravama u pogledu planiranja, i podrške različitim oblicima stručnog usavršavanja, koristeći postoječe EU fondove.


The broader goal of the KEY project is to strengthen the role of higher education institutions in teacher training Continuing Professional Development (CPD) in the Western Balkans. The goal of the KEY project is to strengthen the role of higher education institutions for educator education in the system of professional development of educators in Serbia and Montenegro. At the same time, this broader goal creates a basis for higher education institutions to have an impact on the creation and promotion of various forms of professional development of educators within local communities. In this regard, the project addresses the existing shortcomings of the in-service training system identified between educational outcomes and the needs that arise in practice in preschools, while at the same time giving importance to local governments in planning and supporting various forms of in-service training, using existing EU funds.