Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures
Naziv : Evolucija akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : BESTSDI
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu : 40.324
Ukupan budzet : 84.321
Rukovodilac :
Opis : Cilj BESTSDI projekta je poboljšati kurikulum partnerskih univerziteta uvođenjem koncepta infrastrukture prostornih podataka (IPP) i e-vlade, kao i proširenih koncepata kao što su pametni gradovi, pametna okolina, jedinstveno digitalno tržište, utemeljeni na IPP-u, itd. Projekti sadržaji (predmeti) adresiraju dvije grupe studenata, naime studente čija je osnovna specijalizacija temeljno upravljanje geoprostornim podacima (npr. geodezija i geoinformatika, itd.) i studentima s drugih fakulteta koji koriste IPP koncept, npr. prostorni planeri, inženjeri okoline, studenti šumarstva, geografije i poljoprivrede i sl.


The goal of the BESTSDI project is to improve the curriculum of partner universities by introducing the concept of spatial data infrastructure (IPP) and e-government, as well as extended concepts such as smart cities, smart environment, digital single market, based on IPP, etc. Projects contents (subjects) address two groups of students, namely students whose basic specialization is basic management of geospatial data (eg geodesy and geoinformatics, etc.) and students from other faculties who use the IPP concept, e.g. spatial planners, environmental engineers, students of forestry, geography and agriculture, etc.