Projekti


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures
Naziv : Evolucija akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : BESTSDI
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu : 40.324
Ukupan budzet : 84.321
Rukovodilac :
Opis : Cilj BESTSDI projekta je poboljšati kurikulum partnerskih univerziteta uvođenjem koncepta infrastrukture prostornih podataka (IPP) i e-vlade, kao i proširenih koncepata kao što su pametni gradovi, pametna okolina, jedinstveno digitalno tržište, utemeljeni na IPP-u, itd. Projekti sadržaji (predmeti) adresiraju dvije grupe studenata, naime studente čija je osnovna specijalizacija temeljno upravljanje geoprostornim podacima (npr. geodezija i geoinformatika, itd.) i studentima s drugih fakulteta koji koriste IPP koncept, npr. prostorni planeri, inženjeri okoline, studenti šumarstva, geografije i poljoprivrede i sl.