Projekti


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Development of Learning Outcomes Approach – Way To A Better Comparability, Recognition, And Employability At The Labour Market
Naziv : Razvoj pristupa ishodima učenja - put ka boljoj usporedivosti, priznavanju i zapošljivosti na tržištu rada “
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : DEVCORE
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Definisanje strategije za izradu univerzitetskih kurikuluma koji će biti bazirani na ishodima učenja