Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Intelligent Systems and Innovations in Tourism
Naziv : Inteligentni sistemi i Inovacije u Turizmu
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 01.01.2014.
Skraceni naziv : ISIT
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Bilaterala Hrvatska Teme istraživanja je vezane za realizaciju poticanja korištenja inteligentnih sustava i inovacija u turizmu. Iako turistička preduzeća korištenjem inovacija i inteligentnih sustava maksimaliziraju svoju konkurentnost na domaćem, ali i globalnom tržištu, dosadašnja istraživanja pokazala su kako hrvatska i crnogorska preduzeća ne koriste u dovoljnoj mjeri navedene alate. Članovi istraživačkog tima u prethodnom istraživanju formirali su bazu podataka o korištenju navedenih alata od strane hrvatskih i crnogorskih preduzeća. U radu će se, korištenjem navedene baze podataka, istražiti profili hrvatskih i crnogorskih turističkih preduzeća s obzirom na načine, svrhu i ciljeve korištenja inovacija i inteligentnih sustava. Rezultat projekta bit će izrada konkretnih preporuka za povećanje konkurentnosti turističkih preduzeća korištenjem inovacija i inteligetntnih sustava.


"Bilateral Croatia The research topics are related to the realization of encouraging the use of intelligent systems and innovations in tourism. Although tourism companies use innovations and intelligent systems to maximize their competitiveness in the domestic and global markets, previous research has shown that Croatian and Montenegrin companies do not use these tools sufficiently. Members of the research team in the previous research formed a database on the use of these tools by Croatian and Montenegrin companies. Using this database, the paper will explore the profiles of Croatian and Montenegrin tourism companies with regard to the ways, purpose and goals of using innovations and intelligent systems. The result of the project will be the development of concrete recommendations for increasing the competitiveness of tourism enterprises through the use of innovations and intelligent systems."