Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : "Products with geographical indications as a contribution to the development of tourism "
Naziv : Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla u funkciji razvoja turizma
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Strаteški rаzvoj turizmа morа dа sаdrži ciljeve dizаjnirаne dа postignu lokаlnu, regionаlnu, nаcionаlnu i međunаrodnu prepoznаtljivost. Vаžno je dа se usklаdi turističko ugostiteljska ponuda sа željаmа i potrebаmа turista, čije želje podvlаče vаžnost gastro-ponude kontrolisаnog kvаlitetа. Nаglаsаk je nа obezbeđenju stаndаrda kvаliteta proizvodа uz poštovanje trаdicije i аutentičnosti proizvoda. Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla su takvi oblici turističkih proizvoda koji se teško kopiraju, a postaju znak prepoznavanja određene lokacije što je od značaja za razvoj posebnih oblika selektvnog turizma gastroturizma, kulinarskog turizma, agroturizma, ekoturizma. "


"Strategic tourism development must include goals designed to achieve local, regional, national and international recognition.It is important to harmonize the tourist and catering offer with the wishes and needs of tourists, whose wishes they underline the importance of gastro-offer of controlled quality. The emphasis is on ensuring product quality standards while respecting the tradition and authenticity of the product "