Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla u funkciji razvoja turizma
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 01.01.2018.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Bilaterala Srbija