Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : "Funcional food as a possibility of improvement and development of tourism"
Naziv : Funkcionalna hrana kao mogućnost unapređenja i razvoja turizma
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Projekat se bavi kreiranjem i formulacijom nove funkcionalne hrane na bazi cerealija i ekstrudiranih proizvoda. Cerealije su osnova svakodnevne ishrane i zastupljene su u svim režimima ishrane a funkcionalana hrana je deo savremenih trendova ishrane u ugostitetljskoj ponudi Evrope. "


"The project deals with the creation and by formulating a new functional food based on cereals and extruded products. Cereals are the basis of everyday life diet and are represented in all regimes nutrition and functional food is a part contemporary dietar trends in catering offer Europe. "