Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : "Improving local development through cultural tourism in Austria and Montenegro "
Naziv : Unapređenje lokalnog razvoja kroz kulturni turizam u Austriji i Crnoj Gori
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Cilj projekta je razvijanje i razmjena iskustva iz oblasti kulturnog turizma,kroz identifikovanje strategija, politika i ekonomskih mehanizama,kao i indikatora razvoja, koji doprinose snažnijim razvojnim efektima kulturnog turizma, u turističkoj destinaciji. Razmjena iskustava u ovoj oblasti obezbjediće teorijski i praktični okvir za djelovanje lokalnih organa i kulturnih institucija u pravcu daljeg ekonomskog razvoja, unaprijeđenja društvenog kapitala potencijala za inovacije kroz optimizaciju kulturnih politika i prakse"


"The aim of the project is to develop and exchange experiences from cultural tourism, through identification strategy, policy and economic mechanism, as well as development indicators,which contribute strongly development effective cultural tourism, tourist destination. Exchange of experiences in this area will provide theoretical and practical framework for the action of local authorities and cultural institutions in the direction of further economic development, improving social capital potential for innovation through the optimization of cultural policies and practices. "