Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Exhibition project "Terra"
Naziv : Izlagački projekat "Terra"
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet likovnih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Prezentacija radova sa umjetničke kolonije "Terra" iz Kikinde - Srbija


Presentation of works from the art colony "Terra" from Kikinda - Serbia