Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Exhibition and lectures by artists Dušan Zidar and Nikola Vukoslavović
Naziv : Izložba i predavanja umjetnika Dušana Zidara i Nikole Vukoslavovića
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet likovnih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Realizacija izlagačkih projekata u Galeriji 42 -Izložba i predavanja umjetnika Dušana Zidara i Nikole Vukoslavovića


Realization of exhibition projects in Gallery 42 - Exhibition and lectures by artists Dušan Zidar and Nikola Vukoslavović