Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Kulturno nasljeđe - Arhitektura XX vijeka u Crnoj Gori
Naziv : Kulturno nasljeđe - Arhitektura XX vijeka u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : KNACG
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekat je podrazumijevao dvogodišnje istraživanje arhitekture druge polovine XX vijeka na teritoriji Crne Gore, u sklopu doktorskih istraživanja aktivnih istraživača. Istraživanje je podrazumijevalo širok spektar arhitektonsko-prostornih fenomena I tiploških grupa objekata na teritoriji zemlje, od čega je akcenat bio na objektima kulture. Radovi su prezentovani na medjunarodnim konferencijama i objavljeni u časopisima međunardnog karaktera, odbranjena je jedna doktorska disertacija iz koje je proizašla monografija "Arhitektonska komunikacija - Objekti kulture u Crnoj Gori 1945-2000" (UCG; 2018.).


The project included two-year research of the architecture of the second half of the XX century on the territory of Montenegro, as part of doctoral research of active researchers. The research included a wide range of architectural and spatial phenomena and typological groups of buildings on the territory of the country, of which the emphasis was on cultural buildings. Papers were presented at international conferences and published in international journals, one doctoral dissertation was defended, which resulted in the monograph "Architectural Communication - Cultural Objects in Montenegro 1945-2000" (UCG; 2018).