Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Development and improvement of energy efficiency in the Western Balkans
Naziv : Razvoj i poboljšanje energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : DAPEEWB
Web site : http://dapeewb.org/
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorci je partnerska institucija u Tempus projektu DAPEEWB (Razvoj i poboljšanje energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana), čiji je glavni cilj da doprinese modernizaciji obrazovanja u oblasti energetske efikasnosti u Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu. Cilj projekta je da stvori trajnu međunarodnu saradnju među partnerskim institucijama u cilju integracije profesionalnih programa u okviru obrazovnog programa svakog od partnera u projektu. Na ovaj način zadovoljile bi se potrebe tržišta za kadrovima specijalizovanim u ovoj oblasti. Kroz projekat se iniciraju različiti profesionalni programi, koji variraju u odnosu na nacionalni kontekst i potrebe tržišta.


University of Montenegro Faculty of Architecture in Podgorca is the partner institution in the Tempus project DAPEEWB (Development and improvement of energy efficiency in the Western Balkans), whose main objective is to contribute to the modernization of education in the field of energy efficiency in Montenegro, Albania and Kosovo. The project aims to create a permanent international cooperation among the partner institutions in order to integrate professional programs within the educational program of each of the partners in the project. In this way, it will be possible to meet the market needs for specialized personnel in this field. Within the project professional education programs are initiated in the field of Energy Efficiency that are vary according to national contexts and needs of the market.