Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Old city of Bar
Naziv : Stari grad Bar
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : OCB
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : arhitektura - kulturna baština
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekat je predviđao niz aktivnosti i pripremnih istraživanja koje su sprovedene u cilju formiranja podloge za izradu Menadžment plana zaštite i valorizacije Starog grada Bara, kao važnog dijela kulturne baštine.


The project envisaged a series of activities and preparatory research that were conducted in order to establish the basis for the development of the Management Plan for the protection and valorization of the Old Town of Bar, as an important part of the cultural heritage of Montenegro.