Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Research of the fortifications of the Montenegrin coast with the aim of its revitalization
Naziv : Istraživanje utvrđenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : IUCGP
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ovaj naučnoistraživački projekat svojom oblašću istraživanja bavi se pitanjima identiteta, kroz istraživanje crnogorske kulturne baštine u mediteranskom i evropskom kontekstu, kao i njene posebnosti. Iz tog razloga, informatizacija i digitalizacija kulturne i prirodne baštine Crne Gore je veoma važna u cilju njenog očuvanja i bolje prezentacije domaćoj i inostranoj javnosti.Cilj istraživanja je bio da se prikupljanjem, proučavanjem i sistematizacijom autentične građe, njenim studiranjem i njenim upoređivanjem sa istraženim sačuvanim izgrađenim strukturama stvori dobra dokumentaciona baza, na osnovu koje će se proučavati razvoj i arhitektura fortifikacionih sistema ovog područja.


This scientific research project, deals with issues of identity, through the research of Montenegrin cultural heritage in the Mediterranean and European context, as well as its specifics. For that reason, informatization and digitalization of cultural and natural heritage of Montenegro is very important in order to preserve it and make better presentation of it to the domestic and foreign public. The aim of the research was to create a good documentation base of the built structures, creating a good basis for the future research of the architecture and development of the fortification systems of this area.