Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards
Naziv : Rastrukturiranje studijskog programa Arhitekture u integrisani petogodisnju master, u skladu sa standardima Evropske Unije
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : RESARCH
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : nastavni plan i program
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu : 298955.86
Ukupan budzet : 595181.08
Rukovodilac :
Opis : Rastrukturiranje studijskog programa Arhitekture u integrisani petogodisnju master, u skladu sa standardima Evropske Unije koje se odnose na priznavanje stručnih kvalifikacija vezanih za regulisane profesije, kako bi se dao prijedlog za prilagođavanje i dalje unaprijeđenje našeg studijskog programa, i isti postao kompatibilan sa skolama i profesionalnim zahtjevima EU. Na taj način bi se povećala mobilnost i saradnja studenata i osoblja, sve u sklasu sa raspoloživim kapacitetima, trendovima i regulativama EU. Saradnja sa neakademskim partnerima, kao što su Savjet za Visoko obrazovanje i inženjerska komora, kako bi se učinili prepoynatljivijim na lokalnom nivou. Članstvo u EAAE kako bi se omogućilo da novi nastavni plan i program Arhitekture postanu prepoznatljivi i u EU.


Upgrading study programme to Longcycle integrated master in line with EC Directives on the recognition of professional qualifications for Regulated professions, to give proposal for adjustment and further upgrading of our educational programme in order to become compatible with EU schools and professions and to increase mobility and cooperation of students and staff, all according to our capacity, trends, perspectives and EU regulative. Cooperation with non-academic partners, such as Council of Higher Education, Chamber of Engineering to becomes more recognizable at the local scale. EAAE membership to enable the new Architecture curriculum to becomes more recognizable at the EU scale.