Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Development of Policy Oriented Training Programmes in the context of European Union
Naziv : Razvoj programa usmjerenih na politiku u kontekstu Europske unije
Početak : 12.01.2012.
Kraj : 04.01.2016.
Skraceni naziv : DEPOCEI
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Komar Olivera
Opis :