Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Valorizing the Montenegrin Katuns through sustainable development of agriculture and tourism – KATUN
Naziv : Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma-KATUN
Početak : 01.04.2015.
Kraj : 30.09.2017.
Skraceni naziv : KATUN INVO HERIC No: 01-646
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 315000
Rukovodilac : Marković Milan
Opis :