Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Role of Mountains in Determining the Identity of Slovenia and Montenegro
Naziv : Planine u određenju identiteta Slovenije i Crne Gore
Početak : 01.07.2018.
Kraj : 31.07.2021.
Skraceni naziv : PLAN ID
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6500
Rukovodilac : Pelcer-Vujačić Olga
Opis : Planine su jedna od najvažnijih prirodnih determinanti istorijskog razvoja slovenačkog i crnogorskog društva, one su zone odvajanja primorskog od kontinentalnog, ali i prostori njihovog spoja, oblasti od kojih se zazire, ali čija se zaštitna uloga sa zahvalnošću prepoznaje. Od surovosti tamošnjih uslova za život se bježi u ravnicu, ali upravo oni predstavljaju kontekst koji omogućava preživljavanje sopstvenog načina života u periodima pod stranom okupacijom. Tako stvoren sistem međuveza između čovjeka, društva koje stvara i planine, kao prostora koji direktno omogućava formiranje takvog društva, čini identitesku osnovu koju je nemoguće ignorisati.


The mountains are one of the most important natural determinants of the historical development of Slovenian and Montenegrin society. One escapes from the harshness of the living conditions there to the plains, but they represent the context that enables one to survive one's own way of life in periods under foreign occupation. The system of interrelations thus created between man, the society he creates and the mountains, as a space that directly enables the formation of such a society, forms an identity basis that is impossible to ignore.