Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Italian archaeology in Montenegro: history and perspectives for scientific cooperation
Naziv : Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive za naučnu saradnju
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Koprivica Tatjana
Opis :