Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Montenegro on political and cultural map of Europe
Naziv : Crna Gora na politčkoj i kulturnoj mapi Evrope
Početak : 01.04.2019.
Kraj : 31.03.2021.
Skraceni naziv : CLIO MAP
Web site : http://www.cliomap.me/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 116718.83
Rukovodilac : Raspopović Radoslav
Opis : Glavni ciljevi projekta CLIO MAP su uvećavanje i obogaćivanje baze znanja o istorijskim, društvenim i kulturnim procesima koji su odlučujuće uticali na formiranje crnogorske baštine, utvrđivanje njenih osobina i pojavnih oblika, kao i stvaranje novih servisa, poput komercijalne mobilne aplikacije, za njihovu dalju valorizaciju.


The main goals of the CLIO MAP project are to further increase and enrich the knowledge base on historical, social and cultural processes resulting in currently present heritage of Montenegro, determine its characteristics and current incarnations, as well to develop the new, digital tool (commercial mobile application) for their further valorisation. As well, the projected goals are to improve the human, research and scientific capacities and resources of the Historical Institute UoM, open space for engagement of young researchers, and provide a benefit to wider community through accreditation for education of guides for cultural tourism.