Projekti


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Effects of autophagy and physical activity on body composition, body mass index, stress, health behavior, cognitive abilities and social inclusion of the elderly
Naziv : Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba
Početak : 01.05.2020.
Kraj : 01.05.2022.
Skraceni naziv : EAPA-BCH
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 16000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac :
Opis : Glavni cilj projekta je da se primjenom naprednih praksi utvrde efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba. Posebni ciljevi su da se: [1] napiše i objavi pregledna studija o efektima autofagije na gore pomenute psiho-fizičke parametre. Nakon toga bi se pristupilo prezentovanju dobijenih činjenica osobama starije dobi u obliku predavanja i radionica, [2] organizuje eksperimentalno istraživanje u kojem bi se učesnicima eksperimentalnih grupa pružile detaljne instrukcije o prilagođavanju dnevnog unosa hrane koji je adekvatan kako bi se pokrenuo proces autofagije, odnosno organizovala sistematska tjelesna aktivnost u trajanju od šest mjeseci, dok bi kontrolna grupa imala uobičajene aktivnosti, uzorak ispitanika bi bio homogen i slučajno odabran, [3] utvrde očekivane razlike u korist učesnika eksperimentalnih grupa, tj. ispitanika koji su dnevni unos hrane prilagodili pokretanju procesa autofagije, odnosno učestvovali u organizovanim tjelesnim aktivnostima, kada su sljedeći faktori u pitanju: tjelesna kompozicija, indeks tjelesne mase, trenutni nivo doživljaja stresa, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i nivo društvene uključenost, [4] organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz predavanja i radionica u javnim ustanovama u kojima participiraju osobe starije dobi, i [5] publikuje priručnik sa smjernicama kako pravilno sprovedena ishrana i sistematski organizovana tjelesna aktivnost mogu pozitivno uticati na gore pomenute psiho-fizičke parametre osoba starije dobi. Očekivani rezultati projekta se ogledaju, prije svega u prepoznavanju (ne)postojanja informacija o benefitima koje donosi autofagija, odnosno pravilno organizovana ishrana, sama ili u kombinaciji sa adekvatnim obimom tjelesne aktivnosti kod osoba starije dobi, a kada su u pitanju tjelesna kompozicija, indeks tjelesne mase, prisutnosti stresa, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvena uključenost. Zatim, da se utvrde razlike u pomenutim psiho-fizičkim parametrima između osoba koje su učestvovale u eksperimentalnim aktivnostima i kontrolne grupe. Takođe, u podizanju svijesti osoba starije dobi kada je u pitanju primjena režima ishrane koji bi izazvao proces autofagije, kao i uzimanja učešća u redovnim tjelesnim aktivnostima, i to kroz niz predavanja, radionica i distribuciju priručnika. Glavne aktivnosti projekta su sprovođenje pregledne studije (metodom analize sadržaja) o efektima autofagije na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, trenutni nivo doživljaja stresa, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i nivo društvene uključenosti starijih osoba. Zatim, sprovođenje eksperimentalnog istraživanja u smislu organizacije edukacije o pravilnoj primjeni izmijenjenog načina ishrane u cilju izazivanja procesa autofagije, te praktične organizacije sistematskog tjelesnog vježbanja za osobe starije dobi, i utvrđivanje efekata istih. Na kraju i promocija dobijenih rezultata kroz medije i organizaciju predavanja i radionica, te publikaciju priručnika koji bi bio distribuiran zainteresovanim strankama.