Pregled projekta


Finansijski program : AUF
Naziv [ENG] : The investment of student communities in the fight against COVID-19: Valorization of the contribution of the 3 universities - Social impact immediate
Naziv : Ulaganje studentskih zajednica u borbu protiv COVID-19: Valorizacija doprinosa tri univerziteta - Društveni uticaj neposredan
Početak : 01.06.2020.
Kraj : 31.08.2020.
Skraceni naziv : COVINVEST
Web site : www.auf.org
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 10000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac : Bubanja Marija
Opis : COVINVEST ima za cilj da sprovede studiju održivog razvoja inovativne inicijative, prilagođene ekosistemu i sa neposrednim uticajem COVID-19, u tri dotične zemlje (CG, BiH, FR). Želimo da doprinosimo i preduzimamo akcije, želimo da vrednujemo doprinos univerziteta učestvujući u ovom projektu i da doprinesemo razvoju rješenja za neposredni društveni uticaj koji pomažu zdravstvenim sistemima i populacije koje se nose s poteškoćama koje izaziva pandemija COVID-19.


COVINVEST aims to conduct a study of sustainable development of an innovative initiative, adapted to the ecosystem and with the direct impact of COVID-19, in the three countries concerned (Montenegro, BiH, FR). We want to contribute and take action, we want to value the contribution of universities by participating in this project and to contribute to the development of solutions for immediate social impact that help health systems and populations coping with the difficulties caused by the COVID-19 pandemic.