Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Montenegrin Platform for Innovation in Sport
Naziv : Crnogorska platforma za inovacije u sportu
Početak : 01.05.2020.
Kraj : 01.05.2022.
Skraceni naziv : MPIS
Web site :
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : Fizičko vaspitanje i sport
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 17000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac : Popović Stevo
Opis : Glavni cilj projekta je da se razvije crnogorska platforma u oblasti inovacija u sportu, dok su posebni ciljevi da se: [1] napravi trenutna analiza linkova između sportskog sektora, industrije sporta i organizacija znanja kada su inovacije u pitanju i objavi naučna studija koja bi promovisala (ne)prihvatljivo stanje na terenu, [2] kreira adekvatnu metodologija u okviru novoformirane “Leading Sport Innovation Lab”, [3] sprovede istraživanje u skladu sa smjernicama utvrđene metodologije, [4] organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz javnih predavanja i radinica, i [5] publikuje “Montenegro’s Report Card on Innovation in Sport” kao finalni izvještaje sa projekta.


The main goal of the project is to develop a Montenegrin platform in the field of innovation in sports, while the specific goals are to: [1] make an current analysis of links between the sports sector, sports industry and knowledge organizations when it comes to innovation and publish a scientific study that would promote (un) acceptable situation on the ground, [2] creates an adequate methodology within the newly formed "Leading Sport Innovation Lab", [3] conducts research in accordance with the guidelines of the established methodology, [4] organizes a series of promotional activities through print and electronic media, such as and a series of public lectures and workshops, and [5] publishes “Montenegro’s Report Card on Innovation in Sport” as final reports from the project.