Projekti


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Effects of Physical Activity on Social Inclusion of Older People
Naziv : Uticaj fizičke aktivnosti na socijalnu uključenost starijih ljudi
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : EPA-SIOP
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Fizičko vaspitanje i sport
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 20000
Ukupan budzet : 20000
Rukovodilac :
Opis : Glavni cilj projekta je da se utvrde efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvu, dok su posebni ciljevi da se: [1] napravi trenutna analiza kada je uključenost osoba starije dobi u sistematskim I tjelesnim aktivnostima u pitanju i objavi studija koja bi promovisala (ne)prihvatljivo stanje na terenu, [2] organizuje ekprimentalno istraživanje na slučajno izabranom homogenom uzorku u kojoj bi se učesnicima ekperimentalne grupe organizovala sistematska tjelesna aktivnost po programu ekperata sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gone u trajanju od šest mjeseci, dok bi kontrolna grupa imala uobičajene (ne)aktivnosti, [3] utvrde očekivane razlike u stavovima u korist učesnika ekprimentalne grupe koji su učestvovali u organizovanim tjelesnim aktivnostima kada su sljedeći faktori u pitanju: društvena umreženost i podrška, usamljenost i društvena izolacija, kvaliteta društvenih odnosa, društvene mogućnosti i uticaj odnosa života i procesa populacije na društvene aspekte isključenosti, [4] organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz predavanja i radinica u javnim ustanovama u kojima participaraju osobe starije dobi, i [5] publikuje priručnik sa smjernicama kako sistematska uključenost u tjelesnim aktivnostima može pozitivno uticati na društvenu uključenost osoba starije dobi