Projekti


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : European Fitness Monitoring System). Erasmus Sport
Naziv : Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : EUFITMOS
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Collaborative Partnerships
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 39909
Ukupan budzet : 491005
Rukovodilac :
Opis : "Fitnes je snažno povezan sa fizičkom aktivnošću i smatra se integrisanom merom većine telesnih funkcija. Fitness je jedan od najvažnijih pokazatelja zdravlja, kao i prediktor morbiditeta i smrtnosti. Među mladima postoji povezanost između rizika za fitnes i kardiometaboličku bolest, prejedanje, mentalno zdravlje, zdravlje kostiju i saznanje. Zbog važnosti kondicije za zdravstveno stanje, Bela knjiga o sportu kaže da bi ljudi trebalo da se bave fizičkim aktivnostima koje imaju za cilj da poboljšaju kondiciju i mentalno blagostanje. Stoga su nadzor i praćenje HEPA-e postavljeni kao jedan od prioriteta politike EU kroz sektore. Pored dostupnosti podataka koji se odnose na fizičku aktivnost, nedostaju joj i podaci o kondiciji, kao važnom pokazatelju za HEPA, koji je na nivou EU oskudan ili ne postoji. Slijedeći evropske preporuke za praćenje kondicije, posebno kod mladih, cilj EUFITMOS projekta je stvaranje evropske mreže za praćenje kondicije kod mladih. Projekt EUFITMOS premostiće razlike između znanja, smernica, koncepata za praćenje i ocenjivanje, među zemljama i između različitih setova pokazatelja o kondiciji. Da bi se to postiglo, projekat je postavljen u tri osnovna cilja: 1) Da se ​​bolje shvati stanje kvota fitnesa adolescenata u Evropi i da se informišu sektori javnog zdravlja i obrazovanja o nivoima kondicije. 2) Pretvaranje znanja, iskustava i rezultata iz nekadašnjih baterija za praćenje i ocenjivanje kondicije u sveobuhvatan, ali primenljiv priručnik za standardno praćenje fitnesa, modul za obuku nastavnika fizičkog vaspitanja za povećanje znanja o proceni fitnesa i priručnik za nastavnike fizičkog vaspitanja da pripremi i pruži procjenu sposobnosti adolescenata 3) Stvaranje evropske mreže za praćenje kondicije kod mladih zasnovane na internetskoj platformi. "