Projekti


Finansijski program : Exchanges and mobility in sport (EMS)
Naziv [ENG] : Enhancing the skills of Sport Administrators through international Learning Mobility
Naziv : Unapređenje veština sportskih administratora putem međunarodne mobilnosti učenja
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : S2A Sport Mobility
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Lot 1: Cooperation with Western Balkans
Jedinica : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 249450
Rukovodilac :
Opis : Grupa partnera koja će dostaviti inicijativu S2A Sport Mobiliti odabrana je pažljivo na nivou znanja, stručnosti, interesovanja i motivacije i okuplja ukupno 8 organizacija (4 iz EU i 4 sa zapadnog Balkana). Grupa se može predstaviti na sledeći način: > EOSE: EU civilno društvo, koordinator inicijative, široka evropska mreža koja se fokusira na vezu između sveta zapošljavanja i obrazovanja i usmerenih na razvoj kvalifikovanih stručnjaka radna snaga, stručnost u politici i alatima EU, razvoj i pružanje obuke, priznata stručnost u sektoru sporta i mobilnosti učenja, evidencija o uspešnom projektu koji finansira EU menadžment. > Univerzitet Chester (UK): snažna stručnost u upravljanju i administraciji sporta, stručnost u oblasti razvoj i izvođenje kursa, veza sa sportskim pokretom (direktor kursa za S2A Sport Mobiliti). > Universite Catholikue de Louvain (BE): iskustvo u razvoju kursa i pružanju sporta menadžment, visoko znanje o sportskom sistemu u Belgiji, snažna mreža i prepoznatljivost na Nacionalni nivo, studijske posete. > Evropska asocijacija za menadžment u sportu (EASM): mreža EU sa stručnim znanjem u sportu upravljanje, uključujući sportsku administraciju, razvoj i pružanje obuke, široku mrežu širom Evropa. > Zapadni Balkan: 3 NOO-a i 1 Sportski univerzitet. Centralna uloga u sportskom sektoru u njihovim zemljama tako će biti aktivno uključeni u definisanje veština koje sportske organizacije očekuju za sport administratori, delovaće kao kontaktna tačka i veza sa identifikovanim sportskim organizacijama i polaznici koji će biti uključeni u kurs, biće domaćin trening-nedelje, pružaće aktivno doprinos organizaciji studijskih poseta i pružiće mogućnosti za održivost i transregionalna saradnja. Sveukupni proces je u tome što će svaki pojedinačni partner biti uključen u svaku fazu projekta i hoće biti u mogućnosti da daju svoj doprinos koristeći svoju stručnost, znanje i mreže. "