Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo održivog razvoja I turizma CG
Naziv [ENG] : ADRICOSM STAR Intermediate Project
Naziv : ADRICOSM STAR Intermediate Project
Početak : 01.01.2011.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : ADRICOSM STAR
Web site : www.cmcc.it/adricosm-intermediate
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 10000
Ukupan budzet : 220000
Rukovodilac :
Opis : Planiranje nove integrisane obalne mreže za praćenje usklađivanja zahtjevima WFD-a i MSFD-a predlaže odgovarajuću institucionalnu mrežu i predlažu se potrebni tehnički kapaciteti za izgradnju baze podataka za EPA. Potrebno je prikupiti informacije iz prošlih naučnih projekata i budućih programa praćenja, obuke i transfera tehnologije.


The planning of a new integrated coastal monitoring network compliant with the WFD and MSFD requirements proposes an appropriate institutional network and suggests the necessary technical capacity to build a database for EPA. It is necessary to collect information from past scientific projects and future programs of monitoring, training and technology transfer.