Pregled projekta


Finansijski program : IPA CBC BiH-CG
Naziv [ENG] : Explore Cross-border Aquatic Biodiversity
Naziv : Istražite prekograničnu vodenu biološku raznolikost
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : Exchange
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 410000
Ukupan budzet : 1800000
Rukovodilac :
Opis : Koordinator ovog projekta je Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Glavni cilj projekta je da se ojača i diverzifikuje turistička ponuda kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i da se omogući bolje upravljanje i održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa. Ovim projektom je planirano da se u Kotoru razvije nova turistička ponuda – turistička ruta Kotor i akvarijum Boka.


The coordinator of this project is the Institute for Marine and Coastal Research, University of Dubrovnik. The main goal of the project is to strengthen and diversify the tourist offer through the research of transboundary aquatic biodiversity and to enable better management and sustainable use of cultural and natural heritage. With this project, it is planned to develop a new tourist offer in Kotor - the tourist route Kotor and the Boka aquarium.