Ljiljana Jokić


Ljiljana Jokić
Šifra: 120140
Prezime i ime: Ljiljana Jokić
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije