Ljiljana Jokić


Ljiljana Jokić
Šifra: 120140
Prezime i ime: Ljiljana Jokić
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
1 Opšta i nacionalna pravna istorija4x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)
1 Opšta i nacionalna pravna istorija4x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke
2 Istorija parlamentarizma u Crnoj Gori 2x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
7 Pravno istorijska klinika4x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni
8 Crnogorska pravna tradicija4x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije