Pravni fakultet, 11.03.2017

Biografija - Jokić LjiljanaX

Rođena 11.05.1954. godine u Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Diplomirala 1976. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.5. Tokom studija vise puta nagradivana. Magistrirala na poslijediplomskim studijama (gradansko-pravni smjer) na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. godine (sa odlikom). Doktorirala 1996. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici (sa odlikom).

Radni odnos zasnovala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1977. godine. Birana u sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora. U zvanje docenta izabrana 1997. godine, u zvanje vanrednog profesora izabrana 2002. godine, a u zvanje redovnog profesora izabrana 2007. godine. Matični predmet je Opšta i nacionalna pravna istorija.

Obavljala funkciju prodekana na Fakultetu u tri mandata i niz značajnih funkcija na UCG.

U svom dosadašnjem naučnom i stručnom radu bila je posvećena izučavanju crnogorske državnopravne istorije, stavljajući u prvi plan svojih istraživanja neka pitanja iz vremena tzv. ustavne ere crnogorske države. Učestvovala na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, seminarima i skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je vise knjiga i značajnog broja članaka iz oblasti gradanskog prava i istorije prava publikovanih u relevantnim stručnim i načnim časopisima.

Najvažnije objavljene knjige su: Opšta istorija države i prava (1997), Državnopravna istorija Crne Gore (2002), Ustav za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine (2005), Istorija prava (2009).