Mićko Radulović


Mićko Radulović
Šifra: 160067
Prezime i ime: Mićko Radulović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radulović M.M., Radulović M., Stevanović Z., Sekulić G., Radulović V., Burić M., Novaković D., Vako E., Blagojević M., Dević N., Radojević D.Hydrogeology of the Skadar Lake basin (Southeast Dinarides) with an assessment of considerable subterranean inflowEnvironmental Earth Sciences
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radulović M. M., Stevanović Z., Radulović M.A new approach in assessing recharge of highly karstified terrains – Montenegro case studiesEnvironmental Earth Sciences