Vuk Bogdanović


Vuk Bogdanović
Šifra: 160083
Prezime i ime: Vuk Bogdanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1PLANIRANJE SAOBRAĆAJA U GRADOVIMA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1SAOBRAĆAJ U MIROVANJU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor