Pero Vujović


Šifra: 160126
Prezime i ime: Pero Vujović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Efekti vremenskih deformacija u konstrukcijama32
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Sistemi mostova velikih raspona32

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor