Živojin Praščević


Živojin Praščević
Šifra: 165017
Prezime i ime: Živojin Praščević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor