Mitar Čvorović


Mitar Čvorović
Šifra: 165020
Prezime i ime: Mitar Čvorović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor