Milan Trivunić


Milan Trivunić
Šifra: 165176
Prezime i ime: Milan Trivunić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1ZAŠTITA NA RADU U REALIZACIJI GRAĐ.OBJEKATA2 x 12 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne5ZAŠTITA NA RADU2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor