Vlado Kapor


Šifra: 165192
Prezime i ime: Vlado Kapor
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 21.680
Honorar (5 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Gradske saobraćajnice (s)2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Kolovozne konstrukcije2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Aerodromi2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Donji stroj saobraćajnica2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Posebna poglavlja kolovoznih konstrukcija2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Projektovanje raskrsnica2x1S2x1S
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Odabrana poglavlja projektovanja puteva 32
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
3 Gradske saobraćajnice2x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
3 Putevi i željezničke pruge3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije