Vlado Kapor


Vlado Kapor
Šifra: 165192
Prezime i ime: Vlado Kapor
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1PROJEKTOVANJE RASKRSNICA2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1AERODROMI2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE2 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3PUTEVI I ŽELJEZNIČKE PRUGE3 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3GRADSKE SAOBRAĆAJNICE2 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor