Jelena Dakić

mr Jelena Dakić

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jelena Dakić, Sanja Jančić-Rašović and Irina CristeaWeak Embeddable Hypernear-RingsSymmetry

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Nova objava - 25.10.2021 18:22

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Dopunski rok

Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Nova objava - 18.10.2021 17:47

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanje

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Novi termin

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Materijali za predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja

Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Termin za konsultacije

Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Nova objava - 11.10.2021 19:20

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja