Čedo Veljić

dr Čedo Veljić

vanredni profesor | Fakultet političkih nauka | honorarno

BIOGRAFIJA Rođen je 1951. godine u Ivangradu(Berane), gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu defektološku školu – Smjer tiflopedagogija (za rad sa slijepima i slabovidima) u Beogradu, završio je 1975. godine. Iste godine je na toj školi završio smjer Oligofrenopedagogija (za rad sa mentalno retardiranim licima).Defektološki fakultet je završio 1984. godine na Odsjeku za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave