Jasmina Anđelić

dr Jasmina Anđelić

vanredni profesor | Filološki fakultet

Doc. dr Jasna Tatar Anđelić doktorirala  na Univerzitetu u Strazburu, Francuska, iz oblasti nauke o jeziku sa tezom «Constructions infinitives régies par les verbes de  perception et les verbes factitfs  faire  et laisser et leur traduction en serbo-croate (BCMS)« . Predaje predmete Savremeni francuski jezik III, IV, V i VI na Studijskom programu za Francuski jezik i književnost i predmete Sintaksa francuskog jezika I i II i Konsekutivno prevođenje na Studijskom programu za Prevodilaštvo Filološkog...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI /DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0

Obavjestenja iz nastave

Francuski jezik i književnost-Francuski jezik I

Nova objava - Dogovorni čas na Zoom platformi

Ruski jezik i književnost (2017)-Francuski jezik 3

Odlaganje predavanja - Francuski jezik III - drugi strani jezik

Njemački jezik i književnost (2017)-Istorija njemačke kulture 1

Odlaganje predavanja - Francuski jezik III - drugi strani jezik

Italijanski jezik i književnost (2017)-Francuski jezik 3

Odlaganje predavanja - Francuski jezik III - drugi strani jezik

Engleski jezik i književnost (2017)-Francuski jezik 3

Odlaganje predavanja - Francuski jezik III - drugi strani jezik

Francuski jezik i književnost (2017)-Savremeni francuski jezik 3 – Nivo A2.1/B2.1

Prvo predavanje - SFJ 3

Francuski jezik i književnost-Francuski jezik II

Nova objava - 06.07.2020 13:49

Francuski jezik i književnost-Francuski jezik II

Nova objava - 05.07.2020 23:37

Francuski jezik i književnost-Francuski jezik II

Nova objava - 05.07.2020 23:18

Prevodilaštvo-Stručno prevođenje - francuski

Rezultati nakon popravnog ispita